Attføringsavdeling

Vårt attføringsteam har som mål å hjelpe mennesker ut av ledighet og over til arbeid eller utdanning. Vi ønsker at du skal få bli den beste utgaven av deg selv.

Attføringsteamet har fire veiledere med ulik bakgrunn, både faglig og erfaringsmessig. Alle har helse, sosial, samfunnsvitenskapelig eller pedagogisk utdanning,  og bred erfaring og kompetanse med veiledning, interessekartlegging og karrereveiledning med mer.

Det kan være mange årsaker til at en trenger hjelp til å finne «sin» plass i arbeidslivet. Skade eller sykdom kan gjøre at du må velge bort det yrket du har hatt, og da kan det være vanskelig å finne en ny yrkesvei. Men det kan også være diffuse og sammensatte årsaker til at det er problematisk å finne eller klare å holde fast på en jobb. Vi har ulike kartleggingsverktøy som vi kan tilby for å finne nye muligheter.

Vi har stort fokus på mestring og at du skal kunne nå dine mål. Veilederne bruker først tid på å bli kjent med deg og dine ønsker, og forutsetninger for arbeid kartlegges. Sammen utarbeider vi handlingsplan for perioden. Vi har mulighet til å tilby forsiktig tilnærming til arbeid ved praksis internt i Hadsel ASVO, for deretter å finne egnet ordinær praksis. I praksisperioden internt eller i ordinær bedrift vil veileder følge opp med jevnlig dialog med deg og arbeidsgiver, slik at arbeidsutprøvingen kan bli mest mulig vellykket for alle parter. Våre veilederne har også jevnlig kontakt med din saksbehandler på NAV.

Mer informasjon om de ulike tiltakene finner du på nav.no:

Er du ny i landet?

I samarbeid med Hadsel kommune, flyktningetjenesten og voksenopplæringen tilbyr vi oppfølging av deltakere som er klare for språk og arbeidspraksis. For å få praksis må du være deltaker i Introduksjonsprogrammet og  Jobbsjansen. Vårt fokus i integreringsarbeidet er å finne egnet arbeidsted for praksis slik at utbyttet for deg som deltaker blir så bra som mulig. 

 

Hadsel ASVO – din foretrukne samarbeidspartner

Arbeidsglede og utvikling er visjonen til Hadsel ASVO. Vi ønsker å bidra til å skape arbeidsglede og utvikling hos alle våre ansatte og deltakere. Vi er en av landets ca. 230 vekstbedrifter og tilbyr arbeid og arbeidsutprøving til mennesker som av en eller annen grunn har behov for tilrettlegging for å være i eller finne egnet arbeid.

Vår viktigste jobb er å bidra til at mennesker får mulighet til å bli en aktiv bidragsyter i arbeidslivet, ut fra egne forutsetninger og ønsker. For å klare dette trenger vi hjelp av bedriftene i kommunen. Tilbake kan du forvente profesjonalitet og engasjement. Vi når våre mål sammen med dere og er en god lagspiller.

Fordelene for en praksisbedrift er mange, blant annet:

  • Motiverte deltakere som ønsker seg til nettopp din bedrift.
  • Tett oppfølging av veileder for både deltaker og deg som arbeidsgiver.
  • Ingen lønnsutgifter for bedriften i praksisperioden.

Hadsel ASVO samarbeider med en rekke bedrifter, næringlivsaktører, kommunale bedrifter og fylkeskommunenTa gjerne kontakt med oss om du ønsker å tilby arbeidsutprøving til en av våre deltakere, sammen finner vi aktuelle kandidater.

Marthe Tømmerås

Marthe Tømmerås

Fagleder attføring

E-post: marthe@hadselasvo.no

Tlf: 976 51 108 eller 761 18 600

Våre jobbkonsulenter:

Kaja Muñoz

Jobbkonsulent

Marthe Tømmerås

Fagleder og jobbkonsulent

Ingrid Pettersen

Jobbkonsulent

Share This