Rekruttering

avtaleVarig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven.

Tilsetting i stilling som faller inn under ordningen varig tilrettelagt arbeid (VTA) gjør vi samarbeid med NAV Hadsel.
Mer informasjon finner du her – lenke til NAV.no

 

Dersom det er ledig stilig for ordinært ansatte (administrasjon og arbeidsledere)  lyses stillingen ut her på hjemmesiden og på nav.no.

 

 

 

Share This