HÅNDTERING AV KLAGER FRA JOBBSØKERE I TILTAK VED HADSEL ASVO AS

Hvis du som jobbsøker opplever noe som kritikkverdig omkring din sak eller deg som person, er det viktig at du sender en klage til meg som ansvarlig leder for tjenesten vi tilbyr i bedriften. Vi er opptatt av at vi skal ha god kvalitet i de tjenester vi tilbyr. Vi har en godkjenning fra NAV og en sertifisering fra Equass for å drive med de tjenester vi gjør. For å få denne godkjenningen skal vi alltid ha fokus på hvordan vi kan bli bedre.

Vårt hovedarbeidsområde er å tilby jobbsøkere kartlegging, veiledning og oppfølging for å komme seg i jobb. Da er dine opplevelser av hvordan vi utfører jobben vår viktige for oss å vite om. Vi kan bare bli bedre hvis vi får tilbakemeldinger som vi kan jobbe videre med.

Det er vår jobb å sørge for – og legge til rette for at du som jobbsøker skal ha en positiv opplevelse av å være under veiledning og oppfølging av våre jobbkonsulenter her ved Hadsel ASVO. Vi skal være profesjonelle og også forstå at du kan være i en utfordrende og krevende livssituasjon mens du er hos oss. Derfor ligger ansvaret hos oss for å opptre på en slik måte at du får utbytte av å være hos oss. Skulle det skje en hendelse som du opplever som kritikkverdig, må jeg få vite om det slik at jeg kan få bidra til en god løsning for deg i saken.

Det er en viktig kunnskap i arbeidslivet å håndtere både uenigheter og mulige konfliktsaker. Derfor er vi i Hadsel ASVO opptatt av en ryddig og god måte å løse alle saker på, enten det blir en klage eller ikke ut av en hendelse. Vi bestreber oss derfor på å være løsningsorienterte underveis slik at saker ikke skal få utvikle seg til konflikter eller ubehagelige situasjoner for våre jobbsøkere. Men hvis det likevel skulle skje, så har du en klagemulighet. Og da håper jeg at du vil benytte deg av den, og jeg vil sette pris på å få høre om det fra deg.

 

Saksgangen er som følger:

Du sender en klage til meg på e-post: line@hadselasvo.no

Denne mailen er det bare jeg som har tilgang til.

Du kan også komme til meg og fremme din klage muntlig hvis du ikke ønsker å skrive den ned på mail. Da kan jeg hjelpe deg å skrive den sammen med deg.

Din klage vil i løpet av kort tid bli behandlet av meg eller min stedfortreder. Straks du har sendt en klage skal du i løpet av kort tid få et foreløpig svar fra meg om at den er registrert og hva som kommer til å skje videre i saken.

Du kan også ta kontakt for å snakke med oss om saken og/eller diskutere hva som skal skje med den videre hvis du blir usikker etter å ha levert en klage.

Vanlig fremgangsmåte er at hvis klagen gjelder en av våre ansatte (jobbkonsulent, arbeidsleder, eller andre) så vil jeg ta saken opp med dennes nærmeste leder, som da vil være gjeldende fagleder. Gjelder klagen en fagleder, så er jeg den som skal ha klagen. Hvis saken gjelder meg som øverste leder, så er Hadsel ASVO sin styreleder rette person å snakke med. Styret til Hadsel ASVO er presentert på vår hjemmeside.

Fagleder snakker med den ansatte som saken gjelder og avklarer hva som har skjedd. Vi ønsker å kunne oppklare dersom en av våre ansatte vært ubetenksom, uoppmerksom eller blitt oppfattet som uhøflig eller på annen måte fornærmet eller stilt deg som jobbsøker i en vanskelig situasjon. Svært sjelden kan vi få en klage som gjelder forhold til andre jobbsøkere.

Det neste som skjer er at nærmeste leder tar kontakt med deg for å snakke med deg om hva som kan gjøres for at du skal oppleve deg ivaretatt hos oss i Hadsel ASVO.  Vi har erfaring for at det i de fleste tilfeller løser seg på en god måte.

Vi i Hadsel ASVO ønsker alltid å rydde opp i en sak på en slik måte at begge parter kommer ut av den med respekt og verdighet i behold, og enhver sak behandles individuelt.

Til slutt vil jeg takke for oppmerksomheten og for at du har lest igjennom dette jeg har skrevet til deg om klagebehandling hos oss i Hadsel ASVO. Mitt ønske er at du skal ha et fint opphold og et godt samarbeid med oss alle og at du skal slippe å måtte klage på noe.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske deg lykke til med din praksis. Jeg håper du vil lykkes med dine planer og at du finner din vei enten til videre utdanning eller jobb.

 

Med vennlig hilsen

Line Eggen

Daglig leder ved Hadsel ASVO AS

 

Share This