Styret valgt generalforsamling 13.06.18

  • Styreleder: Arnvid Johansen
  • Nestleder: Roger Mosand
  • Medlem: Bård Larsen
  • Medlem: Bjørg Greger
  • Medlem: Liv Aune
  • Medlem: Grethe Celius (ansatte representant)  

Vara:
1.Barbro Johansen
2. Inger-Else Moe Sjøvoll

Vara ansatte representant: Bjørnar Jacobsen

 

Share This