Arbeidsinkludering

Har du falt ut av arbeidslivet av ulike grunner? 

Har du vært lenge uten jobb?

Hadsel ASVO AS har et team jobbkonsulenter som jobber på oppdrag fra NAV. Vi kartlegger, veileder og bistår jobbsøkere ut i arbeidslivet. Vi tar utgangspunkt i metoder som gjør at våre jobbsøkere blir bevisst på sine sterke sider og hvilke muligheter som finnes på arbeidsmarkedet. Vi jobber primært mot det ordinære arbeidsliv, men av og til kan det være hensiktsmessig med praksis internt hos oss til å begynne med.

I tiltaksperioden vil din jobbkonsulent ha jevnlig dialog med deg. Under arbeidsutprøving vil vi ha tett oppfølging av deg og arbeidsgiver, slik at den blir best mulig for alle parter. Våre jobbkonsulenter har også jevnlig kontakt med din saksbehandler i NAV.

Som deltaker hos oss vil det bli stilt krav til deg som ellers i yrkeslivet. Sammen utarbeider vi en handlingsplan som er i tråd med de mål du har for fremtiden. Ditt engasjement og din motivasjon er avgjørende for at du når ditt fremtidige yrkesmål.

Mer informasjon om de ulike tiltakene finner du på nav.no:

Er du ny i landet?

I samarbeid med Hadsel kommune, Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen tilbyr vi oppfølging av deltakere som er klare for arbeidspraksis. For å få praksis må du være deltaker i Introduksjonsprogrammet eller Jobbsjansen. Vårt fokus i integreringsarbeidet er å finne egnet arbeidssted for praksis slik at utbyttet for deg som deltaker blir så bra som mulig. 

Hadsel ASVO – din foretrukne samarbeidspartner Vår viktigste jobb er å bidra til at mennesker får mulighet til å bli en aktiv bidragsyter i arbeidslivet, ut fra egne forutsetninger og ønsker. For å klare dette trenger vi hjelp av bedriftene i kommunen. Tilbake kan du forvente profesjonalitet og engasjement. Vi når våre mål sammen med dere og er en god lagspiller. Vi ønsker å skape en vinn-vinn situasjon for våre jobbsøkere og deg som arbeidsgiver. Fordelene for en praksisbedrift er mange, blant annet:
  • Motiverte jobbsøkere som ønsker seg til nettopp din bedrift.
  • Profesjonelle jobbkonsulenter som er tilgjengelige for jobbsøkerne og deg som arbeidsgiver ved behov.
  • Opplæring av potensielle medarbeidere uten lønnsutgifter i praksisperioden.
Hadsel ASVO samarbeider med en rekke bedrifter, næringlivsaktører, kommunale bedrifter og fylkeskommunenTa gjerne kontakt med oss om du ønsker å tilby arbeidsutprøving til en av våre deltakere, sammen finner vi aktuelle kandidater.
Ingrid Pettersen

Ingrid Pettersen

Jobbkonsulent

e-post: ingrid@hadselasvo.no

tlf: 48 27 17 28

Kaja Muñoz

Kaja Muñoz

Jobbkonsulent

e-post: kaja@hadselasvo.no

tlf: 92 66 94 73

Share This