Hjelpemiddellageret

Hadsel ASVO håndterer hjelpemiddellageret i Hadsel kommune. Vi har mange hjelpemidler klare til bruk for kommunens innbyggere i lageret vårt på Melbu.

Hadsel ASVO vil ut fra arbeidsordre fra den som rekvirerer hjelpemidler, sørge for utlevering eller hjemkjøring av disse.
I tillegg utfører hjelpemiddelsentralen lettere reparasjoner av hjelpemidlene. Ingen faglig vurdering av behov eller type hjelpemiddel foretas av ansatte ved Hadsel ASVO.

Dersom det er behov for hjelpemidler i en kortvarig periode meldes behovet til Hadsel kommune v/ tjenestekontoret.

Dersom du har behov for et hjelpemiddel for varig utlån, søkes dette gjennom NAV hjelpemiddelsentral. Hjelp til søknad kan fås av kommunal ergoterapeut.

Når et hjelpemiddel ikke lenger er i bruk skal det returneres til hjelpemiddellageret på Melbu. Ta kontakt med Hadsel ASVO for å avtale hvordan returen skal foregå.

Kontaktinfo:

Er det små hjelpemidler kan disse leveres tilbake i bedriftens ordinære åpningstid. Er det større hjelpemidler som for eksempel elektriske rullestoler, senger m.m., må det gjøres nærmere avtale om levering eller henting.

Lageret ligger på Melbu i lokaler tilhørende Hadsel ASVO AS, nærmere bestemt i bygget «Kringla» – Øyenveien 1.

Nødmelding ved behov for akutt hjelp utenfor ordinær åpningtid, samt helger og helligdager, rettes til NAV:

Tlf: 917 81 122

«Jeg er kjempeglad for at vi har fått dere på laget! Synes ting går fint og det er godt å få den tilbakemeldingen etter montering av trygghetsalarmer og kapasitet på hjelpemidler som vi får. Godt jobba!» – Liv Gry Brun, Tjenestekontoret i Hadsel kommune.
Hans Anders Jacobsen

Hans Anders Jacobsen

Arbeidsleder serviceavdelingen/ hjelpemiddellageret

Kontaktinformasjon: E-post: hans@hadselasvo.no Tlf: 970 87 074 eller 761 18 600
Share This