Jobbveilederne

Har du falt ut av arbeidslivet av ulike grunner? 

Har du vært lenge uten jobb?

Hadsel ASVO AS har et team jobbveiledere som jobber på oppdrag fra NAV og Hadsel kommune. Vi kartlegger, veileder og bistår jobbsøkere ut i arbeidslivet. Vi tar utgangspunkt i metoder som gjør at våre jobbsøkere blir bevisst på sine sterke sider og hvilke muligheter som finnes på arbeidsmarkedet. Vi jobber primært mot det ordinære arbeidsliv, men av og til kan det være hensiktsmessig å starte med praksis internt hos oss.

I tiltaksperioden vil din jobbveileder ha jevnlig dialog med deg. Under arbeidsutprøving vil vi ha tett oppfølging av deg og arbeidsgiver, slik at den blir best mulig for alle parter. Våre jobbveileder har også jevnlig kontakt med din saksbehandler i NAV.

Som deltaker hos oss vil det bli stilt krav til deg som ellers i yrkeslivet. Sammen utarbeider vi en handlingsplan som er i tråd med de mål du har for fremtiden. Ditt engasjement og din motivasjon er avgjørende for at du når ditt fremtidige yrkesmål.

Mer informasjon om de ulike tiltakene finner du på nav.no:

Er du ny i landet?

I samarbeid med Flyktningtjenesten i Hadsel kommune og Hadsel Voksenopplæring tilbyr vi oppfølging av deltakere som er klare for arbeidspraksis. For å få praksis må du være deltaker i Introduksjonsprogrammet. Vårt fokus i integreringsarbeidet er å finne egnet arbeidssted for praksis slik at utbyttet for deg som deltaker blir så bra som mulig. 

Hadsel ASVO – din foretrukne samarbeidspartner

Hadsel ASVO har et team jobbveiledere som jobber på oppdrag fra NAV. Vår viktigste jobb er å bidra til at mennesker får mulighet til å bli en aktiv bidragsyter i arbeidslivet, ut fra egne forutsetninger og ønsker. For å klare dette trenger vi hjelp av bedriftene i kommunen.

Hvem er jobbsøkerne?

Vi får inn jobbsøkere fra NAV og hver enkelt har individuelle behov. Noen behøver kortere tid hos oss før de er tilbake i ordinært arbeid, andre har behov for mer oppfølging over lengre tid. Alle har nytte av å opparbeide seg arbeidserfaring, referanser og nettverk i en ordinær bedrift.

Hva vil det si å ta inn noen i praksis?

Praksisperioden varer vanligvis i 3 måneder, men dette er avhengig av bedriftens kapasitet. Vi avtaler lengde og omfang av praksisperioden med den enkelte bedrift og jobbsøker.

Bedriften står for opplæring og arbeidsoppgaver. Jobbsøker skal fungere som en ressurs for bedriften i tillegg til ordinær bemanning. Vi har tett oppfølging av jobbsøker og arbeidsgiver for å sikre best mulig kommunikasjon og mulighet til eventuelle tilrettelegginger.

Praksisbedrift har taushetsplikt i forhold til de opplysninger om jobbsøker som måtte fremkomme i arbeidspraksis.

Fordelene for en praksisbedrift er mange, blant annet:

  • Motiverte jobbsøkere som ønsker seg til nettopp din bedrift.
  • Tilgjengelige jobbveiledere – vi er bindeleddet mellom bedrift, jobbsøker og NAV.
  • Opplæring av potensielle medarbeidere uten lønnsutgifter i praksisperioden – NAV betaler lønn til jobbsøker.

Hadsel ASVO samarbeider med en rekke bedrifter, næringlivsaktører, kommunale bedrifter og fylkeskommunen. Vi ønsker å skape en vinn-vinn situasjon for våre jobbsøkere og deg som arbeidsgiver. 

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å tilby arbeidsutprøving til en av våre deltakere, sammen finner vi aktuelle kandidater.

Haakon Anderssen

Haakon Anderssen

Jobbveileder

Bjørn Harald Olesen

Bjørn Harald Olesen

Jobbveileder

Ingrid Pettersen

Ingrid Pettersen

Jobbveileder

Share This