Kontaktinformasjon ansatte ved Hadsel ASVO AS

KONTAKTINFORMASJON ORDINÆRT ANSATTE:

Stilling Navn Telefon e-post
Daglig leder Line Eggen 910 04 437 line@hadselasvo.no
Sekretær/økonomimedarbeider Torgny Nilsson 918 05 916 torgny@hadselasvo.no
Avdelingsleder VTA Inger Grete K. Jenssen 997 45 445 inger.grete@hadselasvo.no
Arbeidsleder Sareptas Hanne Lene Steffensen 419 25 555 hanne@hadselasvo.no
Arbeidsleder snekkerverkstedet Per Helge Kristoffersen 950 32 464 per@hadselasvo.no
Arbeidsleder serviceavdelinga/
hjelpemiddellageret
Hans Anders Jacobsen 970 87 074 hans@hadselasvo.no
Arbeidsleder hjelpemiddellageret Asbjørn Vassbotn 908 98 391 asbjorn@hadselasvo.no
Arbeidsleder gjenvinningsstasjon Bjørnar Jakobsen 76 11 58 88 /  474 89 423 bjornar@hadselasvo.no
Arbeidsleder vaskeriet Grethe Celius 915 56 861 grethe@hadselasvo.no
Fagleder attføring Grethe Skagen Danielsen 911 84 768 grethe.danielsen@hadselasvo.no
Jobbkonsulent Kaja Muñoz 926 69 473 kaja@hadselasvo.no
Jobbkonsulent Marthe Tømmerås 976 51 108 marthe@hadselasvo.no
Jobbkonsulent Ingrid G. Pettersen 990 34 840 ingrid@hadselasvo.no
Share This