Lærekandidat

Lærekandidatordningen er et alternativ til å arbeide som ordinær lærling i en bedrift. For mange kan det være en god løsning at det meste av utdanningen foregår gjennom praktisk arbeid i bedrift i stedet for på skolebenken. En lærekandidat får individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler av læreplanen. Etter fullført opplæring vil den enkelte ha oppnådd et kompetansebevis i sitt fag og god erfaring om mestring fra arbeidslivet. Hadsel ASVO har godkjenning for følgende utdanningsvalg: Ved spørsmål kan Inger Grete Jenssen kontaktes på tlf. 997 45 445, eller e-post inger.grete@hadselasvo.no

«Trivdes godt med de jeg jobbet med, det var artig og spennende med forskjellige oppgaver og jeg lærte masse. Anbefaler andre å bli lærekandidat ved Hadsel ASVO.»

– Julian

Share This