Hadsel ASVO søker etter jobbveileder

Hadsel ASVO AS er en kompetansebedrift som har som formål å bidra til at personer med behov for tilrettelegging og bistand i arbeidslivet skal oppleve personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid. Bedriften har et nært samarbeid med NAV og tilbyr bl.a. veiledning, arbeidstrening og bistand for å komme i eller beholde arbeid.

 Samtidig er bedriften leverandør av varer og tjenester til næringslivet.

For mer info se vår hjemmeside: www.hadselasvo.no

 

Ledig stilling som jobbveileder

Vi har ledig en 100 % stilling som jobbveileder knyttet til Oppfølgingstiltaket.

Stillingen som jobbveileder er knyttet til Oppfølgingstiltaket. Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for personer som trenger individuell oppfølging og veiledning for å komme i jobb eller beholde nåværende jobb Det ønskes tiltredelse snarest mulig.

Vi søker etter en person med engasjement for å få folk i jobb. Du må være utadvendt og med gode evner til relasjonsbygging, og trives i en hektisk hverdag med tett oppfølging av mennesker.  En viktig del av jobben er å motivere, avklare og veilede arbeidssøkere, samt skriftlig rapportere til NAV og øvrige samarbeidspartnere. Arbeidet vil bestå av kompetanse og karriereveiledning, arbeidsevnekartlegging, løsningsfokusert og skreddersydd oppfølging og veiledning, jobbmatch, kontakt og oppfølging av næringslivet. Du skal evne å hente frem ressurser og bevisstgjøre den enkelte på sine muligheter i forhold til jobb. Metodisk bygges arbeidet på forskning rundt Supported Employment og IPS.

Jobbveilederne er også aktive i forhold oppsøkende virksomhet, for å ivareta eksisterende og opprette nye samarbeidsavtaler med offentlig og privat næringsliv. Må påregne arbeidsreiser i Vesterålen.

 

Krav til kompetanse

 • Relevant kompetanse for å arbeide med ulike attføringstiltak som pedagogisk, helse eller sosialfaglig utdanning, minimum bachelornivå.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er viktig.
 • Kompetanse og erfaring innen kartlegging av arbeidsevne, yrkes- og karriereveiledning vil vektlegges, herunder bruk av relevante verktøy på området (SE, IPS, VIP24, MI, WIE, SIA, SCI-A, Økonomi, digitale opplæringsplattformer).
 • Kompetanse på kartlegging av arbeidsevne og på tilrettelegging i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer vil vektlegges.
 • Har sertifikat og disponerer egen bil, da stillingen vil innebære reising.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Engasjert i mennesker.
 • Gode evner til å se ressurser og muligheter.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert og selvstendig.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Erfaring med integrering og motivering til deltakelse i ordinært arbeidsliv.
 • Erfaring med støtte og oppfølging for arbeidsgivere som sysselsetter deltakere i attføringstiltak.
 • Erfaring med yrkes- og karriereveiledning, relevant veiledningsmetodikk og/eller kartlegging av basiskompetanseferdigheter hos voksne.
 • Kjennskap til arbeidsmarkedets mekanismer og behov, særlig lokalt/regionalt arbeidsmarked.

Personlig egnethet

Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt. Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og evne til å arbeide selvstendig og strukturert. Stillingen stiller krav om evne til veiledning og nytenkning for mennesker med behov for endring.

Den vi ansetter må være fleksibel i forhold til å bistå med arbeidsoppgaver innen flere tjenesteområder i bedriften etter behov

Den som tilsettes må levere gyldig politiattest før tiltredelse.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende jobb i en bedrift som stadig er i endring for å tilpasse seg markedets behov, med kolleger med høy og variert kompetanse. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

 

Kontakt
Daglig leder Knut Krey, tlf: 90 09 83 29.

 

Søknad sendes

Søknad med CV og kontaktinformasjon til minimum to referanser sendes

epost til post@hadselasvo.no

eller pr. post til Hadsel ASVO AS, Strandgt. 58, 8445 Melbu.

 

Søknadsfrist: 07.03.2022

Share This