Vil DU bli vår nye daglige leder?

Det er ledig stilling som daglig leder ved Hadsel ASVO AS.

Stillingen er ledig for tiltredelse 15.03.2019.

Hadsel ASVO AS er en vekst- og attføringsbedrift som har som formål å bidra til at personer med behov for tilrettelegging og bistand i arbeidslivet skal oppleve personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid. Bedriften har et nært samarbeid med NAV og tilbyr bl.a. veiledning, arbeidstrening og bistand for å komme i eller beholde arbeid.

Hadsel ASVO AS snur hver stein for å finne en jobb til hver enkelt. Gjennom dette utvikles varer og tjenester som kommer bedrifter og befolkningen i vår kommune til gode.

Totalt får ca. 80 personer til enhver tid et tilbud i regi av bedriften, i tiltakene Varig tilrettelagt arbeid, Arbeidsforberedende tiltak, Avklaring og Oppfølging. Vi samarbeider også med Hadsel kommunes flyktningtjenesten om arbeidspraksis for nybosatte.

Bedriften har i dag 20 VTA plasser og 11 ordinært ansatte.

Daglig leder har det administrative, faglige og økonomiske ansvaret for bedriftens organisering, personale, utvikling og drift.
Daglig leder rapporterer direkte til styret.

Vi søker en person som har:

  • relevant høyere utdanning
  • god økonomiforståelse
  • ledererfaring og relevant nettverk innenfor privat og offentlig virksomhet
  • interesse for og kunnskap om mennesker med behov for tilrettelegging

Arbeidserfaring fra vekst- og attføringsbransjen vil være en fordel.

Du må være samarbeidsorientert, strukturert og handlekraftig, tydelig og utviklingsorientert.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning.

Personlig egnethet er viktig og vil veie tungt i valg av ny leder.
Før tiltredelse må det fremlegges politiattest og du må ha førerkort kl B.

Vi tilbyr lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til styreleder Arnvid Johansen på tlf: 467 88 856 eller e-post: arnvid.johansen@trollfjord.no

For mer informasjon om selskapet se www.hadselasvo.no
Arbeidssted: Melbu

Søknad med CV sendes på mail til arnvid.johansen@trollfjord.no eller pr. post til Hadsel ASVO, Strandgt. 58, 8445 Melbu.  

Aktuelle kandidater må på forespørsel kunne oppgi minimum 2 referanser.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Merk konvolutt med «søknad stilling».

Søknadsfrist: 31. januar 2019

Hadsel ASVO AS

Share This