Hos Hadsel ASVO står livskvalitet sentralt.

Hadsel ASVO AS skal gi tilbud til personer som trenger bistand for å kvalifisiere seg for arbeidsmarkedet i det ordinære arbeidsliv, eller ansettelse i tilrettelagt arbeid. Selskapet skal bidra til at den enkelte opplever personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid.

Hadsel ASVO AS tilbyr disse tjenestene på oppdrag fra NAV, kommunen og fylkeskommunen.

Grunnlaget for virksomheten skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære markedet. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte.

Gjennom våre ulike avdelinger tilbyr vi en rekke ulike tjenester til offentlig og private, og selger varer og tjenester både lokalt og via nettbutikk.

Grunnbemanningen i avdelingene er knyttet opp i 20 plasser for varig tilrettelagte stillinger (VTA-stillinger). Vi samarbeider også med en rekke ordinære bedrifter hvor det kan tilbys tiltak som arbeidspraksis, utprøving til andre yrker eller kompetanseheving.

Åpning av Hadsel ASVO i 1996

Ordfører klipper snora om markerer starten på Hadsel ASVO

Hadsel ASVO AS ble etablert i 1996 med Hadsel kommune som hovedaksjonær. 

ASVO er forkortelse for «Arbeidssamvirke i offentlig virksomhet».  Bedriften holdt da til i leide lokaler flere plasser på Melbu, men i 2000 flyttet vi inn i egne flotte lokaler og fikk samlet all drift under ett tak.

Med bedriften har fortsatt å vokse, og i dag har også virksomhet i lokalene til tidligere Nordlandsbanken og i «Kringla» som var et bakeri.

Utover egne produksjonsavdelinger er Hadsel ASVO også tiltaksarrangør for flere ulike tiltak knyttet opp mot tjenester for NAV.

Ønsker du å vite mer om Hadsel Asvo og hva vi har å tilby?

   76 11 86 00

 post@hadselasvo.no

Share This