Velkommen til Hadsel ASVO AS

Litt om bedriften

Hadsel ASVO AS er en vekst- og attføringsbedrift, med produksjon av varer og tjenester. Bedriftens formål er at vi skal gi tilbud til mennesker som trenger bistand for å kvalifisere seg for arbeidsmarkedet i det ordinære arbeidsliv, eller ansettelse i tilrettelagt arbeid. Selskapet skal bidra til at den enkelte opplever personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid.

Hadsel ASVO AS ble stiftet 01.01.1996 med Hadsel kommune som hovedaksjonær. Uttrykket «ASVO» står for «Arbeidssamvirke i offentlig virksomhet».

Visjon og verdier

Vi ønsker å bidra til å stimulere den enkeltes muligheter og derav kommer bedriftens visjon: «Arbeidsglede og utvikling».

Bedriften legger vekt på at alle ansatte skal opptre med respekt og faglig dyktighet overfor alle vi er i kontakt med. Bedriftens verdisyn skal prege arbeidsdagen for alle ved Hadsel ASVO AS.

Hver enkelt har krav på individuell oppfølging og tilrettelegging. For å sikre brukermedvirkning hos oss har vi jevnlige møter (allmøter, avdelingsmøter og medarbeidersamtaler). Vi ønsker at alle utarbeider sin egen plan og er med i planlegging av sin arbeidsdag.

Les mer om vår visjon og verdier her.

Tiltakene

Vi er tilbydere av arbeidsmarkedstiltaket VTA (varig tilrettelagt arbeid) med 20 plasser. Alle som har, eller forventes å få innvilget uføretrygd, kan søke på en VTA-plass. Les mer.

Vi har også et team jobbveiledere som tilbyr arbeidsmarkedstiltakene AFT (arbeidsforberedende trening), ARR (arbeidsrettet rehabilitering), Oppfølging og Avklaring. I tiltakene jobbes det med å kartlegge arbeidsønsker og muligheter, prøve ut arbeidsevne og veilede jobbsøkere til å kontakte arbeidsgivere og bygge nettverk ute i arbeidsmarkedet. Den enkelte jobbsøker får sin egen jobbveileder som samarbeider med dem for å nå deres mål. Jobbsøker kan få prøve seg ut i arbeidspraksis enten internt hos oss eller eksternt i ordinære bedrifter. Jobbveileder jobber utadrettet og har kontakter i flere ordinære bedrifter i distriktet. Utover disse tiltakene tilbyr Hadsel ASVO AS også praksisplasser for skoleelever og fremmedspråklige. Les mer.

Bedriften kan også tilby lærekandidatplasser innenfor 6 fag. Våre arbeidsledere har bred erfaring innen ulike yrkesfag som for eksempel trevare, vaskeri, butikk, yrkessjåfør og gjenvinning. Les mer.

Avdelinger og lokasjon

Bedriften holder til i funksjonelle lokaler ved innkjøringa til Melbu. Her har vi vårt vaskeri, snekkerverkstedserviceavdelingmakuleringstjeneste, kantine, jobbveiledere og administrasjon. Vi drifter Hadsel kommunes hjelpemiddellager fra Kringla – et tidligere bakeri. Vi eier et bygg i Melbu sentrum som huser Sareptas bruktbutikk. I tillegg drifter vi gjenvinningsstasjonen på Børøya.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss på tlf 761 18 600 eller post@hadselasvo.no.

Her finner du liste over ansatte med kontaktinformasjon.

 

Share This