Rekruttering

avtaleVarig tilrettelagt arbeid (VTA) kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få, innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid vil du være arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven.

Tilsetting i stilling som faller inn under ordningen VTA gjør vi samarbeid med NAV Hadsel.

Mer informasjon finner du her – lenke til NAV.no

Dersom det blir ledig stilling for ordinært ansatte (administrasjon, arbeidsledere og ferievikarer) vil vi legge det ut her på vår hjemmeside og på nav.no.

Vi har ledig 100 % stilling som jobbveileder – klikk her for å søke!

Share This