Rekruttering

avtaleVarig tilrettelagt arbeid (VTA) kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få, innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid vil du være arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven.

Tilsetting i stilling som faller inn under ordningen VTA gjør vi samarbeid med NAV Hadsel.

Mer informasjon finner du her – lenke til NAV.no

Dersom det blir ledig stilling for ordinært ansatte (administrasjon, arbeidsledere og ferievikarer) vil vi legge det ut her på vår hjemmeside og på nav.no.

Share This