Styret i Hadsel ASVO AS

Styresammensetting pr. generalforsamling 15.06.2020.

  • Styreleder: Arnvid Johansen

  • Nestleder: Roger Mosand

  • Medlem: Bård Larsen

  • Medlem: Barbro Johansen

  • Medlem: Evy Johansen

  • Ansatterepresentant: Bjørnar Jakobsen

  • Ansatterepresentant vara: Hanne Lene Steffensen

Vara:
Inger-Else Moe Sjøvoll
Ingrid Lehn Hultgren Ellingsen

Share This