Styret i Hadsel ASVO AS

Styret ble valgt ved generalforsamling 13.06.2018.

  • Styreleder: Arnvid Johansen

  • Nestleder: Roger Mosand

  • Medlem: Bård Larsen

  • Medlem: Bjørg Greger

  • Medlem: Liv Aune

  • Ansatt-representant: Grethe Celius 

Vara:
1. Barbro Johansen
2. Inger-Else Moe Sjøvoll

Vararepresentant ansatte: Bjørnar Jacobsen

 

Share This