Varig tilrettelagt arbeid – VTA

Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få, innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og vi skriver arbeidskontrakt. Som VTA-ansatt får du som hovedregel fast tilsetting, og du beholder din trygdeytelse samtidig som du får utbetalt bonuslønn/motivasjonslønn ut fra egne satser. Arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes arbeidsevne.

Ved Hadsel ASVO AS har vi  stor bredde og variasjon i arbeidsoppgaver. Er du deltaker i tiltaket VTA kan du arbeide ved en av våre avdelinger.

Du kan lese mer om VTA her.

Inger Grete Jenssen

Inger Grete Jenssen

Fagleder VTA

Kontaktinformasjon:

E-post: inger.grete@hadselasvo.no

Tlf: 997 45 445 eller 761 68 600

Share This