Visjon og verdier

Visjon

Arbeidsglede og utvikling

Hadsel ASVO AS skal gi tilbud til personer som trenger bistand for å kvalifisere seg for arbeidsmarkedet i det ordinære arbeidsliv, eller ansettelse i tilrettelagt arbeid. Selskapet skal bidra til at den enkelte opplever personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid.

 

Våre verdier

Respekt:

 •  Vi snakker til hverandre – ikke om hverandre
 •  Vi forteller hva vi forventer av hverandre
 •  Vi er lojale

Forståelse:

 • Vi anerkjenner at alle er forskjellige
 • Vi anerkjenner at oppgaver kan løses på ulke måter

Raushet:

 • Vi har tid til å lytte og hjelpe hverandre
 • Vi unner hverandre suksess og viser glede når andre lykkes
 • Vi byr på oss selv og er løsningsorientert

Åpenhet:

 • Vi snakker med og ikke om hverandre
 • Vi bygger en kultur for åpen og trygg kommunikasjon

Toleranse:

 • Vi godtar forskjeller og at rettferdighet er ikke alltid at alt skal være likt.

 

Etiske retningslinjer

Hadsel ASVO AS forventer at den enkelte ansatte utøver sin virksomhet på en profesjonell, menneskelig og etisk høyverdig måte. Det forventes videre ærlighet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår virksomhet, samt at alle ansatte i sitt virke fremmer selskapets grunnleggende verdier.

Share This